Nazwa usługi: Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   
Kogo dotyczy: Każdy ubiegających się o wydanie wypisu i wyrysu z projektu miejscowego planu /zmiany planu/ zagospodarowania przestrzennego
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
- Art. 30 ust. 1
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
- Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
- Art. 35
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty
   
Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie wypisu:
30 zł - do 5 str.,
50 zł - pow. 5 str.
Za wydanie wyrysu 20 zł - za każdą rozpoczętą str. A4 - nie więcej niż 200 zł.
   
Czas realizacji: Do 14 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 75